Išankstinė registracija pas specialistus
   
   

Naujienos el. paštu

Jūs galite užsisakyti naujausia informaciją elektroniniu paštu.
   
141888
ŠiandienŠiandien84
VakarVakar196
Šią savaitęŠią savaitę445
Šį mėnesįŠį mėnesį999
Iš viso:Iš viso:141888
54.163.173.253
US
   

Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų gebėjimų stiprinimas pasinaudojant Norvegijos patirtimi

Informacija

                                                              

VšĮ Pasvalio PASPC pradeda įgyvendinti projektą

Projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“

Projekto pavadinimas: „Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų  darbuotojų bei vadovų  gebėjimų stiprinimas pasinaudojant Norvegijos patirtimi“

Projekto vykdytojas:  VšĮ  Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras;

Projekto tikslas – stiprinti profesinius ir bendruosius gebėjimus sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant teikti kokybiškas paslaugas, tuo pačiu mažinti  sveikatos netolygumus pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi,

Projekto dalyvių kvalifikacijos kėlimas sudarys galimybę teikti  geresnes ir kokybiškesnes paslaugas gyventojams, tuo prisidedant prie jų sveikatos išsaugojimo. Sveikatos priežiūros kokybė, jos valdymas ir pritaikymas tampa vienu iš svarbiausių sveikatos priežiūros prioritetų tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Europos šalyse.  Norint teikti kokybiškas paslaugas sveikatos priežiūros specialistai turi pastoviai stiprinti profesinius gebėjimus, gerinti valdymo kokybę  - efektyviai  ir produktyviai naudoti turimus žmogiškuosius ir materialiuosius  išteklius.  Projektas sudarys galimybę  prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės  žinias ir gerąją patirtį   stiprinant gebėjimus bei bendradarbiavimą tarp partnerių Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje. Projektas naudingas  tuo, kad sudarys galimybę trijų Projekto tikslas – stiprinti profesinius ir bendruosius gebėjimus sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant teikti kokybiškas paslaugas, tuo pačiu mažinti  sveikatos netolygumus pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi,

Partneriai: Norvegijos Karalystės  Drangedalo savivaldybė, ;

Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės  poliklinika

Telšių rajono pirminės  sveikatos priežiūros centras


Public organization Pasvalys primary person’s health care centre is starting a project

 

Project co-financed under the 2009-2014 Norwegian financial mechanism programme LT10 “Capacity building and institutional cooperation between beneficiary state and Norwegian public institutions, local and regional authorities”

Project title: Capacity building of Pasvalys, Telšiai andBiržai health care institutions workers and administrators using good practice of Norway”

Project Implementer: Public organization Pasvalys primary person’s health care centre;

The goal of the project is to build professional and general capacity in health care institutions in order toprovide quality services at thesame timereducing healthdisparities by transferring of the good practice experience of Norwegian Kingdom.

Project participants’ professional skills improvement will enable to provide better quality services to the population that contributes to the preservation of its health. Health care quality, management and customization become one of the most important health care priorities both inLithuania and other European countries. Health care specialists must constantly strengthen their professional capacity, improve the quality of management and efficiently use available human and material resources in order to provide quality services. The project will contribute to the possibility of complementing national and regional policy goals by transferring of know-how and good practice experience of Norwegian institutions and by capacity building as well as co-operation among partners in Lithuania and Norway.

Partners: Drangedal municipality in Kingdom of Norway

                 Public organization municipality polyclinic of Birzai district

                 Primary health care centre of Telsiai district

 

 


 

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMUI“

 

   Pasvalio rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui“ pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę Nr. NOR-LT11-SAM-01-K „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“. 2015 m. rugsėjo 3 d. pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Projekto įgyvendinimui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu skirtas 72 564,76 Eur finansavimas iš Norvegijos finansinio mechanizmo. Projekto tikslas – stiprinti bei gerinti fizinę ir psichinę jaunų žmonių sveikatą. Projekto partneriai – VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras ir Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“. Projekto įgyvendinimo metu bus įkurtas Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) koordinacinis centras bei Jaunimo sveikatos interneto portalas, įrengti lauko treniruokliai bei tinklinio aikštelė naujai įrengtoje poilsio zonoje prie Svalios upelio Pasvalio mieste. Bus organizuojami gaivinimo ir pirmos pagalbos mokymai  jaunimui traumų ir kitų  nelaimingų atsitikimų atvejais. JPSPP darbuotojai kels kvalifikaciją Norvegijoje, susipažins su Norvegijos įstaigų, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas jaunimui, sistema. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2016 m. kovo 31 d.

 

Savivaldybės administracijos informacija


                2015 – 12 – 28      

                                       

PASVALIO  PASPC DARBUOTOJAI TOBULINS ANGLŲ KALBOS ĮGŪDŽIUS

Įgyvendinant projektą „Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų  darbuotojų bei vadovų  gebėjimų stiprinimas pasinaudojant Norvegijos patirtimi“ Pasvalio PASPC jau vyksta anglų kalbos įgūdžių tobulinimas. Veiklos įgyvendinimui konkursą laimėjo Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba. Mokymus veda lektorė Liudmila Gertienė.

Projekto koordinatorė   Irena Trinskienė

 


   2016 – 01 – 14

 

   Įgyvendinant projektą NOR-LT10-VRM-01-K-02-009 "Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų gebėjimū stiprinimas pasinaudojant Norvegijos  patirtimi"

 

Sudarytos  sutartys:

 Anglų kalbos  mokymams 2015 11 19  su  Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba 

 Bendriesiems  mokymams 2016 01 04  su UAB "Galimybių plėtra'

 Sudaryta sutartis Specialiesiems mokymams su UAB"Krizių tyrimo centru" 2016 01 18 Nr.16/01

Sudaryta  sutartis Kelionių organizavimo paslaugoms su UAB"Pro Arte LT" 2016 03 02 Nr.03/02

Suidaryta  sutartis projekto dalyvių Maitinimo paslaugoms Norvegijoje su Indunns Mathus AS 2016 03 10 Nr.6


 

   
Lithuanian English
   
   
REGISTRATŪRA
   
   
   
   
   
   
   
Aplenk ligą !
   
© 2012 VšĮ Pasvalio PASPC. Visos teisės saugomos